KORZYSTAMY Z PLIKÓW COOKIE

Niniejsza strona korzysta z plików cookie w celu zapewnienia najlepszej jakości zakupów. Kontynuując korzystanie z naszych usług, akceptujesz warunki korzystania z plików cookie służących do rejestrowania ustawień, statystyk oraz dokonywanych przez Ciebie zakupów. Dowiedz się więcej na temat plików cookie i sposobów ich pomijania.

ZAPOZNAJ SIĘ Z NASZĄ POLITYKĄ PRYWATNOŚCI

Gwarancja

Rękojmia z tytułu wad fizycznych i prawnych została całkowicie wyłączona w stosunku do pełnoletnich osób fizycznych posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej (przedsiębiorców) a posiadające zdolność do czynności prawnych, dokonujących u Sprzedającego zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową  (klientów) na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego (Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Dz.U.  nr 16 poz. 93 z późniejszymi zmianiami)

Sprzedający ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta na zasadach określonych w art. 556 Kodeksu cywilnego i kolejnych za wady (rękojmia). Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat (24 msc) od momentu wydania rzeczy Konsumentowi. 
Dotyczy wszystkich produktów sprzedawanych w sklepie.

W celu szybkiej obsługi reklamacji prosimy: 

 • aby przesłane do reklamacji towary były czyste i wywietrzone. 
 • o przesłanie towaru wraz z dowodem zakupu lub jego kopią, gdy na paragonie są jeszcze inne produkty. 
 • aby zgłoszenie reklamacyjne zostało złożone na formularzu, którego wzór można pobrać z naszej strony. 

Linki do przykładowych formularzy reklamacyjnych:
Formularz reklamacyjny PDF
Formularz reklamacyjny DOC

Formularz można złożyć np.: 

 • Pisemnie na adres korespondencyjny, łącznie z reklamowanym produktem 
  perfektsport.pl
  05-082 Blizne Jasińskiego,ul. Kochanowskiego 4a Poczta Stare Babice
 • Zgłaszając wadę za pomocą formularza kontaktowego  Skontaktuj się z nami
 • wysyłając formularz na adres email: biuro@perfektsport.pl 

 W przypadku uwzględnienia reklamacji Sprzedający zwraca Klientowi koszt transportu reklamowanego produktu w wysokości 6,99 zł (jest to cena, za jaką Sprzedający dostarcza przesyłki bez pobrania).

Sprzedawca odpowiada wobec kupującego, jeśli towar konsumpcyjny w chwili jego wydania jest niezgody z umową, chyba że kupujący w chwili zawarcia umowy o tej niezgodności wiedział lub oceniając rozsądnie, powinien był wiedzieć.

Sprzedający ustosunkuje się do zgłoszonej reklamacji w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamowanego towaru. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.

W przypadku, gdy towar jest niezgodny z umową kupujący może żądać (art. 561 § 1):

 • nieodpłatnej naprawy, 
 • wymiany produktu na nowy,
 • obniżenia ceny towaru,
 • odstąpienia od umowy i zwrotu kwoty

Przesyłki z wymienionymi towarami wysyłane są za pośrednictwem firmy kurierskiej. 
Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek ze zwrotami bądź reklamacjami wysłanych za pobraniem.

Potrzebujesz dodatkowych informacji? 
Przeczytaj odpowiedni dział w regulaminie  Zobacz regulamin sklepu

Powiadomienia

wyłącz powiadomienia